Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I:từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 01/2022/TT-UBDT
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I:từ năm 2021 đến năm 2025
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm tt01.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang