VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
Số ký hiệu văn bản 143/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm 143.qd-ubdt-1-1-.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang