Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 85/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm scan0029.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang