Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030
Số ký hiệu văn bản 64/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm 64-qd-ubdt.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang