Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (thay thế Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/06/2021)
Số ký hiệu văn bản 612/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (thay thế Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/06/2021)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm 4210cvvp-kem.pdf
4210cvvp kèm 1.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang