Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản 2369/QĐ-BCĐCTMTQG
Ngày ban hành 05/09/2021
Ngày hiệu lực 05/09/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Thuận
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phong
Tài liệu đính kèm 2369qdub.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang