Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản 2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2021
Ngày hiệu lực 11/08/2021
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt Lê Tuấn Phong
Tài liệu đính kèm 2023qdub.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang