Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 433/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hầu A Lệnh
Tài liệu đính kèm q-433.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang