Về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản 755 /QĐ-BDT
Ngày ban hành 03/11/2020
Ngày hiệu lực 03/11/2020
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Ban Dân tộc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Người ký duyệt Võ Văn Hòa
Tài liệu đính kèm qd-755.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang