Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2708/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc phân khai kinh phí khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
Lượt xem: 196
Tải về 0
2085/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định Về việc phân khai chi tiết kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khoán bảo vệ rừng thực hiện Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Lượt xem: 235
Tải về 0
28/2022/QĐ-UBND 20/09/2022 Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 192
Tải về 0
1885/QĐ-UBND 12/09/2022 Về việc thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 202
Tải về 0
1842/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 176
Tải về 1
1843/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 193
Tải về 0
1844/QĐ-UBND 07/09/2022 Về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 293
Tải về 0
1783/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc đưa ra khỏi danh sách, thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2018 - 2023
Lượt xem: 184
Tải về 0
2354/QĐ-UBND 14/09/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 168
Tải về 0
2369/QĐ-BCĐCTMTQG 05/09/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 223
Tải về 0
12

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang