Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
124/QĐ-BDT 13/09/2023 Về việc thành lập Tổ Giám sát việc thực hiện giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức trong cơ quan Ban Dân tộc
Lượt xem: 0
Tải về 0
876/QĐ-BDT 13/09/2023 Về việc kiện toàn Tổ Công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/QĐ-BDT 17/02/2023 Về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc
Lượt xem: 372
Tải về 1
152/QĐ-BDT 30/12/2022 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Lượt xem: 218
Tải về 4
919/QĐ-BDT 21/11/2022 Ban hành Nội quy tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 252
Tải về 0
830/QĐ-BDT 31/10/2022 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Ban Dân tộc
Lượt xem: 215
Tải về 0
303/QĐ-BDT 28/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ban Dân tộc
Lượt xem: 178
Tải về 0
293/QĐ-BDT 26/04/2022 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ban Dân tộc
Lượt xem: 179
Tải về 0
200/QĐ-BDT 16/03/2022 Ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi – Đáp” trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc
Lượt xem: 198
Tải về 0
14/QĐ-BDT 18/02/2022 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Lượt xem: 181
Tải về 0
12

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang