Phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia Trung ương
Ngày 24/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, 02 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại  điểm cầu Bình Thuận.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đền nay, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; thành lập các Ban chỉ đạo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối với các Chương trình MTQG; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình. Đến nay, cả nước có 6.001 xã/8.211 xã (73.08%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4,4%); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%/năm, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Chính phủ và các địa phương đã khẩn trương ban hành các quyết định phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; tỷ lệ giải ngân năm 2022 đạt 37,7%. Bên cạnh kết quả đạt được cũng có nhiều khó khăn, vướng mắc như: Thiếu văn bản hướng dẫn; chưa đồng bộ trong các nghị định, thông tư hướng dẫn; tiến độ giải ngân chậm…

    Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã biểu dương kết quả các bộ, ngành, địa phương đã đạt được; đồng thời, trong thời gian tới cần tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; khắc phục các văn bản chồng chéo, không phù hợp với các địa phương; giải ngân nguồn vốn; tăng cường phân cấp cho các địa phương; lồng ghép các chương trình để tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển nâng cao hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 2111
  • Trong tuần: 35 209
  • Tháng hiện tại: 131 615
  • Tổng lượt truy cập: 1758461
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang