Về việc thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 1885/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bảo vệ rừng
Người ký duyệt Lê Tuấn Phong
Tài liệu đính kèm 1885qdub.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang