Ban Dân tộc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

     Theo báo cáo, trong 05 năm, Chi ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc đã tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; gắn với triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ giải pháp gắn với việc tiếp tục thực hiện đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên, qua 05 năm đã đạt một số kết quả cụ thể, như: Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan luôn chú trọng đến công tác bảo vệ người tố cáo từ công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền; triển khai rà soát các quy chế nội bộ; phân công cụ thể bộ phận cán bộ phụ trách và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh trong quá trình thực hiện. Thường xuyên tổ chức rà soát nội dung liên quan đến công tác bảo vệ người tố cáo trong các quy chế nội bộ nhất là Quy chế làm việc; Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ bí mật Nhà nước...đảm bảo phù hợp, đầy đủ với các quy định hiện hành. Hàng năm đều chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tự kiểm tra, nội bộ trong các nội dung thực hiện trách nhiệm của công chức (nhất là người đứng đầu); trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ người tố cáo; đấu tranh với biểu hiện bao che, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật: Với chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc đã triển khai các nội dung tuyên tuyền, định hướng thông tin theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Ban và các hoạt động thông tin tuyên truyển ở cơ sở./.

V.T. Nhung

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT