Kết quả thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2024
anh tin bai

Đồng chí Hồ Thị Kim Lệ - Phó Trưởng ban Dân tộc báo cáo tại tại Hội nghị tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS&MN

      Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024, Ban Dân tộc đã ban hành văn bản tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện lồng ghép các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay, đã tổ chức 30 lớp/1.500 học viên tham dự Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chính sách phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5.;...

       Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”: Đã tổ chức 04 lớp tập huấn với các nội dung chuyên đề cho 200 cán bộ cấp huyện, xã, tổ truyền thông cộng đồng, thành viên địa chỉ tin cậy tại tỉnh: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp huyện, xã; Nâng cao năng lực về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho đội ngũ giảng viên nguồn; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em; kiến thức; kỹ năng phát hiện, hỗ trợ và phòng ngừa bạo lực gia đình. Ở cấp huyện, đã tổ chức lớp truyền thông cho 40 hội viên, phụ nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản; về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ cho các hộ có kinh doanh ăn uống; 02 buổi sinh hoạt/02 thôn về công tác bình đẳng giới, bạo lực gia đình và tảo hôn cho 60 người; đồng thời, truyền thông cộng đồng tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xoá bỏ định kiến giới cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

       Song song, tổ chức 27 cuộc truyền thông về công tác bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; 02 cuộc truyền thông cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 05 tuổi; vận động phụ nữ và người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình; đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động 3 mô hình Địa chỉ tin cậy tại 03 huyện, là nơi trú ẩn an toàn cho phụ nữ và trẻ em khi có bạo lực gia đình. Các vật tư và trang thiết bị đầy đủ, khi có trường hợp cần được hỗ trợ…

Đăng Diện

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT