Thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 6 tháng đầu năm 2024
Thực hiện Tiều Dự án 2, Dự án 9 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN năm 2024.

     Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc đã phối hợp với các địa phương tổ chức 30 lớp tuyên truyền/1.462 người tham dự về luật hôn nhân gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm. Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hoạt động phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; gắn với việc lồng ghép tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo kế hoạch đã đề ra.

     Qua theo dõi, tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tường hợp tảo hôn ngày giảm dần; theo số liệu thống kê của UBND các huyện trong 6 tháng đầu năm có 25 trường hợp tảo hôn, giảm 07 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023 (25/32 trường hợp); trong đó Tảo hôn cả vợ và chồng là 13 trường hợp và vợ hoặc chồng tảo hôn là 12 trường hợp. Nguyên nhân trên một phần một số thanh, thiếu niên thiếu kiến thức về Luật Hôn nhân và gia đình, một số nơi vùng đồng bào DTTS chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; một số cấp ủy địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiên quyết trong việc quản lý đăng ký kết hôn và xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn…;

     Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào DTTS; Phát huy tốt vai trò của Mặt trận, Thanh niên, Phụ nữ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào DTTS; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền tại các Lễ hội, họp thôn… và các bậc cha mẹ tại các xã, thôn có tỷ lệ tảo hôn cao; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, nâng cao trình độ dân trí, từng bước bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT