Nghị định của Chính phủ về các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính (CQHC) và đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), có hiệu lực từ ngày 22/02/2023 , quy định các công việc thực hiện hợp đồng gồm 03 loại sau:

    Một là, công việc hỗ trợ, phục vụ trong CQHC và đơn vị CQHC thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm: Lái xe, bảo vệ, trừ công việc hỗ trợ, phục vụ trong CQHC áp dụng chế độ chính sách như công chức; Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ nhưng không được xác định là công chức, viên chức (CC,VC).

    Hai là, công việc hỗ trợ, phục vụ trong CQHC thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm: Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương.

    Ba là, công việc, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị CQHC.

    Trong Nghị định 111/2022/NĐ-CP, có hai loại hợp đồng gồm: Hợp đồng dịch vụ và Hợp đồng lao động. Các loại hợp đồng này có thể được ký bằng văn bản hoặc ký hợp đồng điện tử (có giá trị như hợp đồng bằng văn bản). Với mỗi loại hợp đồng được ký kết trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập lại có tiêu chuẩn với người lao động riêng.

    Nghị định cũng nêu rõ người lao động được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của CC,VC thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như CC,VC./.

                                                                               D. Huyền (tổng hợp)

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 13 382
  • Tháng hiện tại: 61 479
  • Tổng lượt truy cập: 2024929
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang