Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày 02/02/2023, Bộ chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Nội dung quy định gồm 03 Chương, với 12 Điều.

    Mục đích, yêu cầu của quy định nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm, đúng quy định, đảm bảo thật chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

    Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc; cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

    Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể, gồm các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý; các chức danh cán bộ khác ở Trung ương; các chức danh cán bộ khác ở địa phương và Chủ tịch Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị), tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng các tập đoàn, tổng công ty (công ty) nhà nước. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.

    Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp).

    Cùng với các tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người cán bộ lãnh đạo, Quy định lần này nêu rõ những tiêu chí liên quan tới gia đình, người thân. 

    Ngoài ra, Quy định còn nêu cụ thể về quy trình thực hiện, tổng hợp kết quả, công khai và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm…

    Quy định này thay thế Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội./.

Minh Chính

 
Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 11 577
  • Tháng hiện tại: 58 922
  • Tổng lượt truy cập: 2029164
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang