Quy định mới Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định Cơ quan có từ 7 cán bộ, người lao động trở xuống có thể tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

    Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức. Hội nghị CBCCVC, NLĐ được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của cơ quan, đơn vị nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định sau khi lấy ý kiến của Công đoàn cơ quan, đơn vị. Thành phần dự hội nghị CBCCVC, NLĐ được quy định như sau: Đối với cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ít hơn 100 người, thì tổ chức hội nghị toàn thể CBCCVC, NLĐ của cơ quan, đơn vị; Đối với cơ quan, đơn vị có tổng số CBCCVC, NLĐ từ 100 người trở lên hoặc có ít hơn 100 người nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng hoặc vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất với Công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định thành phần tham dự hội nghị là toàn thể CBCCVC, NLĐ hoặc đại biểu CBCCVC, NLĐ phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; Đối với các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc, khi tổ chức hội nghị có thể mời người đứng đầu và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nếu thấy cần thiết; Cơ quan, đơn vị có từ 07 CBCCVC, NLĐ trở xuống có thể tổ chức hội nghị CBCCVC, NLĐ nếu thấy cần thiết. 

    Nội dung của hội nghị CBCCVC, NLĐ gồm: Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC, NLĐ trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm; Tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng và bàn, thống nhất nội dung thi đua năm tiếp theo; thống nhất nội dung giao ước thi đua; Thảo luận và quyết định các nội dung CBCCVC, NLĐ bàn và quyết định; Thực hiện các nội dung về công khai thông tin; lấy ý kiến của CBCCVC, NLĐ về những nội dung CBCCVC, NLĐ tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; Thực hiện các công việc khác theo quyết định của hội nghị./. 

Mỹ Vân

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 11 557
  • Tháng hiện tại: 58 902
  • Tổng lượt truy cập: 2029144
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang