UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 110 /KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

    Theo đó, thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.

     Các Sở, ban ngành tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của mình theo hình thức thích hợp; Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề cương tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ.

    Nội dung cụ thể:

     1. Kế hoạch 110/KH-UBND:

 

 

    2. Nghị quyết 170/NQ-CP:

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 580
  • Trong tuần: 13 422
  • Tháng hiện tại: 61 519
  • Tổng lượt truy cập: 2024969
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang