Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

    Ngày 08/5/2023, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023; Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là 154.570 triệu đồng, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương: 67.806 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 86.764 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 75.447 triệu đồng và vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng 11.317 triệu đồng). Nguồn vốn sự nghiệp bao gồm: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 26.513 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 23.055 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng 3.458 triệu đồng); Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 1.665 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 1.448 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng 217 triệu đồng); Sự nghiệp văn hóa thông tin: 8.095 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 7.039 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng 1.056 triệu đồng); Sự nghiệp các hoạt động kinh tế: 47.334 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 41.160 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng 6.174 triệu đồng); Sự nghiệp đảm bảo xã hội: 3.157 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 2.745 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng 412 triệu đồng).

    Việc phân khai nguồn vốn sớm, cùng với thực hiện chủ trương của Quốc hội chuyển nguồn vốn của năm 2022 sang, sẽ giúp các sở, ngành và địa phương chủ động trong việc tiến hành triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đến các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Đăng Diện

 
Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 257
  • Trong tuần: 11 489
  • Tháng hiện tại: 58 834
  • Tổng lượt truy cập: 2029076
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang