Tổ chức tập huấn triển khai chính sách phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Ngày 26/4/2024, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức  tập huấn triển khai chính sách Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (Chương trình).
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Tân- Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

     Tham gia lớp tập huấn có hơn 70 đại biểu là lãnh đạo Phòng Dân tộc và bộ phận phụ trách công tác dân tộc các huyện; UBND các xã , cán bộ phụ trách chương trình, Trưởng thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có triển khai Chương trình;…

     Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn đã nghe lãnh đạo Ban Dân tộc phổ biến: Tiểu dự án 2 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đầy khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định một số nội dung, định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng theo Sổ tay hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

     Qua hội nghị tập huấn, đã góp phần trang bị các kiến thức cơ bản cho cán bộ triển khai chương trình các cấp; giúp cán bộ nắm vững trình tự, thủ tục để triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng địa bàn, đối tượng tại địa phương./.

Đăng Diện


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT