Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát hiện, dự báo những vấn đề mới phát sinh; đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn tiếp theo. 

     Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm 2024.

     Chủ đề định hướng chung của Đại hội đó là “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, bao gồm 05 nội dung chính:

     - Tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS từ đại hội trước và kết quả thực hiện Quyết tâm thư đại hội đại biểu DTTS các cấp lần thứ III;

     - Báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực;

     - Thông qua Quyết tâm thư đại hội;

     - Chọn cử đại biểu dự đại hội cấp trên;

     - Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại đại hội.

      Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện không quá 1,5 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp tỉnh tổ chức không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 11/2024.

      Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện bảo đảm theo yêu cầu nội dung, thời gian quy định./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT