Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024
Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm 2024.

     Theo đó, Ban chỉ đạo do Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc làm Phó Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có Thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quân sự, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và mời đại diện lãnh đạo một số Hội, Mặt trận, đoàn thể làm thành viên.

     Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả Đại hội theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT