Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 1103/KH-UBND ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung:

      Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tại Kế hoạch số 3233/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023; Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2023 và công bố năm 2024; Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI, 2 PGI của tỉnh trong năm 2024.

      Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử; Tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan.

      Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong thực thi công vụ như chấp hành giờ giấc, quên việc, sót việc, quan liêu, tiêu cực, tham nhũng.

      Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

     Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể CCHC, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và TTHC; tập trung xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

      Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tổ chức và cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh./.

Mỹ Vân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT