Tăng cường lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Đề án 06).

    Theo Chỉ thị, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 06 đạt một số kết quả bước đầu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án 06 còn chậm, quyết tâm chính trị chưa cao; dữ liệu còn phân tán, chưa đầy đủ, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin còn cao; việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế,…

    Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Đề án 06; tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 thông suốt, đạt kết quả tốt. 

    Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ; kịp thời rà soát, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh …tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, gương mẫu trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; phân công đoàn viên, hội viên hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức hỗ trợ để người dân được tiếp cận với internet và truy cập, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 11 641
  • Tháng hiện tại: 58 986
  • Tổng lượt truy cập: 2029228
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang