Tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Ngày 29/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1876/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, Kế hoạch đặt ra 05 mục tiêu như sau:

    Một là, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

    Hai là, 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

    Ba là, 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

    Bốn là, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

     Năm là, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dụng tài khoản VneID, đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các Cổng dịch vụ công.

    Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ban ngành, địa phương thực hiện 04 nội dung nhiệm vụ chính, gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Ban hành chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Nâng cấp hoàn thiện hệ thống phần mềm và thiết bị; Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến./.

D. Huyền

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 11 530
  • Tháng hiện tại: 58 875
  • Tổng lượt truy cập: 2029117
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang