UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 09/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1013/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính được áp dụng đối với 18 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận (trong đó, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh chỉ thực hiện đánh giá, xếp loại nhưng không xếp hạng chung với các cơ quan, đơn vị còn lại) và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổng điểm Bộ tiêu chí đánh giá là 100 điểm, trong đó: Đánh giá qua kết quả thực hiện: 75,0 điểm; Khảo sát cán bộ, công chức đánh giá về thực hiện CCHC: 15,0 điểm; Khảo sát độc lập người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 10,0 điểm.

Các lĩnh vực đánh giá trong Bộ tiêu chí, bao gồm: (1) Công tác chỉ đạo điều hành; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; (8) Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Chỉ số SIPAS).

Chỉ số chung về đánh giá, xếp loại là tỷ lệ % điểm số đạt được so với điểm chuẩn tối đa, căn cứ xếp loại như sau: Xếp loại Tốt (Có chỉ số chung đạt từ 80% trở lên); Xếp loại Khá (Có chỉ số chung đạt từ 65% đến dưới 80%); Xếp loại Trung bình (Có chỉ số chung đạt từ 50% đến dưới 65%); Xếp loại Kém (Có chỉ số chung đạt dưới 50%)./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT