Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

1. Quy chế phối hợp số 82/QCPH-TCTK-UBDT ngày 07/5/2024 về việc phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Uỷ ban Dân tộc.

2. Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BNV-UBDT ngày 04/4/2024 về việc phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nội vụ và Uỷ ban Dân tộc.
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT