Cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận
Có 02 cách sử dụng tài khoản: Đăng ký tài khoản công dân điện tử tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Thuận hoặc Xác thực tài khoản công dân điện tử qua Dịch vụ công Quốc gia.

    1. Đăng ký tài khoản công dân điện tử tại Cổng Dịch vụ công tỉnh

    Để nộp được hồ sơ trực tuyến Tổ chức/cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản trên trang Dịch vụ công của tỉnh theo các bước như hình sau:

    Bước 1: Từ Trang chủ, Công dân chọn Đăng ký.

    Bước 2: Nhập thông tin cá nhân/doanh nghiệp đầy đủ để đăng ký.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoan/b2_ThongTin.png

    Lưu ý:  Những ô có dấu (*) là bắt buộc phải nhập thông tin.

    Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, cập nhật Thông tin tài khoản.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoan/b3_CapNhat.png

    Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoan/b4_LuuThongTin.png

    2. Xác thực tài khoản công dân điện tử qua Dịch vụ công Quốc gia

    Từ Trang chủ, Công dân chọn Đăng nhập DVCQG.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoanDVCQG/select-DN.png

    Bước 1: Chọn loại tài khoản để sử dụng xác thực là “Tài khoản cấp bởi Cổng DVC Quốc gia”.

    Bước 2: Chọn Đăng ký nếu chưa có tài khoản Dịch vụ công quốc gia.

 

    Bước 3: Chọn “Phương thức đăng ký” và “Xác minh mức độ” phù hợp.

    Bước 4: Nhập thông tin theo mẫu để đăng ký tài khoản.

    Chọn “Đăng ký” để hoàn tất việc nhập thông tin đăng ký tài khoản.

    Bước 5: Nhập mã xác thực mã OTP được gửi từ hệ thống đến số điện thoại di động mà bạn đã đăng ký rồi nhấn “Xác nhận”.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoanDVCQG/DK-Buoc4.png

 

 

    Bước 6: Đăng ký mật khẩu.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoanDVCQG/DK-Buoc5.png

    Bước 7: Xác thực tài khoản vừa đăng ký. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ công quốc gia.

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/site/580d7ed738bb5a10fd3c3d5d/images/icloudgate-huongdan/DangKyTaiKhoanDVCQG/DN-Buoc2.png

    Bước 8: Nhập mã xác thực OTP mà hệ thống đã gửi đến số điện thoại để hoàn thành việc đăng nhập./.

D. Huyền (tổng hợp)

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT