Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

1. Đối với Cổng Dịch vụ công tỉnh

 Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/

Bước 2: Chọn mục “Đăng nhập DVCQG”

anh tin bai

 Bước 3: Chọn mục “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an”

anh tin bai

 Bước 4: Nhập thông tin số định danh và mật khẩu

anh tin bai

 Bước 5: Điện thoại người sử dụng nhận được mã OTP từ VNeID, nhập mã OTP này vào màn hình sau để hoàn thành đăng nhập

anh tin baianh tin bai

 Kết quả: Đăng nhập thành công, hệ thống trở lại Cổng Dịch vụ công tỉnh và hiển thị tên người sử dụng đã đăng nhập thành công bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

anh tin bai

 2. Đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

 Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

Bước 2: Chọn mục “Đăng nhập”

anh tin bai

 Bước 3: Chọn mục “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an”

anh tin bai

 Bước 4 và bước 5: thực hiện tương tự như phần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh.

 Kết quả: Đăng nhập thành công, hệ thống trở lại Cổng Dịch vụ công quốc gia và hiển thị tên người sử dụng đã đăng nhập thành công bằng tài khoản định danh điện tử mức 2./.

anh tin bai

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông


Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT