Ban Dân tộc triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 644/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 175/KH-BDT về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Ban Dân tộc.

    Tại Kế hoạch này, lãnh đạo Ban phối hợp cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng....

    Song song đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc nói riêng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

    Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị; Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; Thực hiện công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán theo quy định./.

V. T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT