Quy định mới về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư: Số 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân; Số 02/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Số 07/2021/TT-TTCP Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

    Các Thông tư nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật:

    1. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân;

    2. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

    3. Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

    4.  Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại;

    5. Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo;

    6. Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra./.

V. T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT