Ban hành Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận
Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về triển khai và hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm viên chức. Ngày 28/12/2023, Trung tâm Dịch vụ miền núi ban hành Đề án số 1065/ĐA-TTDV về vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ miền núi (Trung tâm).
anh tin bai

Trưởng Ban Dân tộc làm việc với Trung tâm Dịch vụ miền núi Bình Thuận

     Mục đích của việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả, khung năng lực và cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp nhằm làm rõ từng công việc, nhóm công việc, thực trạng đội ngũ viên chức và người lao động (VC, NLĐ), các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm; từ đó, xác định danh mục các vị trí việc làm cần thiết trong đơn vị, xây dựng bảng mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và xác định chức danh nghề nghiệp của VC, NLĐ tương ứng. Việc xác định vị trí việc làm dựa trên các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công việc thực tế của đơn vị. Bên cạnh đó, là cơ hội giúp các đơn vị rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ VC, NLĐ và xác định từng vị trí gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc và tránh sự chồng chéo, trùng lắp khi phân công, giao việc, từ đó khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực; sắp xếp, bố trí nhân lực đảm bảo khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy năng lực, khả năng, sở trường của VC, NLĐ. Mặt khác, xác định vị trí việc làm giúp cho VC, NLĐ thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, không đùn đẩy, trốn tránh, thoái thác công việc.

     Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp làm cơ sở để cơ cấu nguồn nhân lực, bố trí số lượng người cần thiết, phù hợp với cơ cấu tổ chức, bộ máy, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng VC, NLĐ có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp với vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ VC, NLĐ của đơn vị.

     Hiện nay, tổ chức bộ máy của Trung tâm theo chỉ tiêu biên chế định biên được giao là 19 người, nhưng thực tế hiện tại chỉ còn 16 người: có 08 viên chức và 08 người là hợp đồng lao động. Để kiện toàn tổ chức bộ máy đi vào ổn định 22 góp phần vào thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao. Trung tâm kiến nghị với Ban Dân tộc đề xuất với Sở Nội vụ xem xét cho Trung tâm xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức để đảm bảo với đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm./. 

Thế Tài

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT