Bình Thuận triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chính sách đặc thù của địa phương
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Tân- Trưởng Ban Dân tộc, báo cáo chia sẻ kinh nghiệm 

     Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, kịp thời của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương; đặc biệt, là việc ban hành và triển khai thực hiện một số chính sách đặc thù của tỉnh; nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện cho con em đến trường học tập, nâng cao trình độ dân trí; tạo việc làm; hỗ trợ vật tư, giống phục vụ sản xuất; từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập; cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu của địa phương.

     Phát huy lợi thế sẵn có trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chính sách đặc thù của địa phương; Ban Dân tộc Bình Thuận đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trên cây bắp lai. Theo đó, bằng kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban Dân tộc tỉnh làm chủ tịch Hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Đối với nguồn kinh phí được giao, Ban Dân tộc tỉnh giao cho Trung tâm Dịch vụ miền núi Bình Thuận (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh) thực hiện.

     Đến nay, Trung tâm Dịch vụ miền núi (đơn vị trực thuộc Bna Dân tộc) đã tiến hành khảo sát để xây dựng phương án liên kết; Ban Dân tộc đã tổ chức  hội nghị tập huấn cho đội ngũ công chức cấp huyện, cán bộ xã, thôn tham gia dự án. Dự kiến trong tháng 5 sẽ phê duyệt phương án để triển khai thực hiện chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT