Hướng dẫn đăng ký nhu cầu đầu tư ứng trước giống, vật tư phục vụ sản xuất năm 2023
Để chủ động cung ứng giống, vật tư, phân bón…cho các hộ đồng bào sản xuất kịp thời vụ năm 2023. Ban Dân tộc đã ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký nhu cầu đầu tư ứng trước giống, vật tư phục vụ sản xuất theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 cụ thể:

Trung tâm Dịch vụ miền núi tổ chức thu mua bắp lai thương phẩm của đồng bào.

    Đối tượng: Là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống và có đất sản xuất nông nghiệp, có nhân khẩu trong độ tuổi lao động, có khó khăn về vốn, có nhu cầu đầu tư ứng trước tại 11 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao và 21 thôn dân tộc thiểu số xen ghép thuộc các xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh.

    Định mức đầu tư: Đối với bắp lai: Diện tích tính theo diện tích gieo trồng thực tế của từng hộ và tối đa 03 ha/hộ/vụ. Nội dung đầu tư gồm: Chi phí làm đất: Tính theo giá thị trường; Giống bắp lai: 15 kg/ha; Phân bón các loại: 550 kg/ha; Thuốc bảo vệ thực vật: 08 kg (hoặc 08 lít)/ha. Đối với lúa nước: Diện tích tính theo diện tích gieo trồng thực tế của từng hộ và tối đa 02 ha/hộ/vụ. Nội dung đầu tư gồm: Chi phí làm đất: Tính theo giá thị trường; Giống lúa: 160 kg/ha; Phân bón các loại: 550 kg/ha; Thuốc bảo vệ thực vật: 04 kg (hoặc 04 lít)/ha.

    Kế hoạch đầu tư ứng trước: Dự kiến thực hiện trên 07 huyện/2.650 ha; trong đó: Bắp lai 2.150 ha và Lúa nước là 500 ha. Ngoài ra, đối với những hộ đồng bào thuộc đối tượng, địa bàn ở Mục I có nhu cầu đầu tư vượt định mức theo Nghị quyết, Trung tâm Dịch vụ miền núi (TTDVMN) có trách nhiệm thỏa thuận và ký hợp đồng với chủ hộ về diện tích đầu tư dịch vụ; số lượng giống bắp lai, giống lúa nước, vật tư, hàng hóa cần cung ứng và giá bán từng mặt hàng theo giá thị trường. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với TTDVMN tổ chức triển khai các hộ đồng bào DTTS đăng ký nhu cầu đầu tư ứng trước. Tổng hợp, báo cáo danh sách hộ đăng ký và kế hoạch đầu tư ứng gửi về TTDVMN theo thời gian quy định.

    Giao Trung tâm Dịch vụ miền núi phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Ủy ban nhân dân các huyện và Ủy ban nhân dân các xã trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đầu tư ứng trước năm 2023 theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ có đủ điều kiện nhận đầu tư ứng trước và tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Dân tộc xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Thế Tài

Tin khác
1 2 3 4 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 405
  • Trong tuần: 11 637
  • Tháng hiện tại: 58 982
  • Tổng lượt truy cập: 2029224
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang