Trung tâm Dịch vụ miền núi ban hành các định mức khoán thực hiện năm 2022
Nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. Trung tâm Dịch vụ miền núi (Trung tâm) đã ban hành Quyết định trong khoán công tác phí; khoán sản lượng thu mua bắp lai thương phẩm, thu nợ đầu tư và khoán thu mua mủ cao su, thu nợ đầu tư cao su năm 2022.

Trung tâm DVMN tổ chức kiểm tra việc sinh trưởng, phát triển cây bắp lai của đồng bào

     Theo đó, đối với đầu tư ứng trước bắp lai: Tổng sản lượng bắp lai thương phẩm thu mua là 6.200 tấn. Tỷ lệ thu hồi nợ đầu tư mới của hộ dân từ 98% đến 100%. Tỷ lệ thu hồi nợ cũ các hộ không nhận đầu tư là 10%. Tỷ lệ thu hồi nợ của các cửa hàng, đại lý: từ 20% đến 100%. Riêng đối với thu mua mủ cao su:Tổng sản lượng mủ cao su thu mua là 20 tấn. Tỷ lệ hao hụt 15%. Tỷ lệ thu hồi nợ đầu tư cũ 10%.

    Tuy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2022 đã được Trung tâm tổ chức thực hiện kịp thời, đúng tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; tuy vậy quá trình triển khai nhiệm vụ đã gặp rất nhiều khó khăn, đó là: Chất lượng vườn cây cao su khai thác xuống thấp đã ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ. Sự biến động bất ổn của tình hình thế giới làm khan hiếm nguồn cung vật tư, hàng hóa dẫn đến giá cả của các loại vật tư đều tăng cao so với các năm đã ảnh hưởng trong việc triển khai đấu thầu mua sắm. Việc thu hồi nợ đầu tư ứng trước sẽ gặp nhiều khó khăn; trong đó có những nguyên nhân như: Giá vật tư đầu vào sản xuất cao làm chi phí đầu tư lớn; một số hộ còn nợ nhưng không nhận đầu tư để có nguồn trả nợ hoặc không có thiện chí trả nợ; một số thì già cả, neo đơn hoặc không có lao động và không có đất sản xuất.

    Việc ban hành các định mức khoán cho từng địa bàn; tỷ lệ % thu hồi nợ; sản lượng thu mua bắp lai thương phẩm; thu mua mủ cao su là chỉ tiêu để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng nhân viên phụ trách các địa bàn. Cuối năm, căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện Trung tâm sẽ thanh toán tiền khoán công tác phí tương ứng với tỷ lệ thu hồi nợ, sản lượng thu mua bắp lai thương phẩm và mủ cao su. Riêng phần khoán vượt sản lượng thu mua bắp lai thương phẩm thì căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh trong năm Trung tâm sẽ xem xét mức hỗ trợ cụ thể đối với từng địa bàn so với mức khoán; đồng thời cũng là nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng viên chức, người lao động trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà UBND tỉnh và Ban Dân tộc giao cho Trung tâm năm 2022./.

                                                                          Thế Tài

 
Tin khác
1 2 3 4 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 597
  • Trong tuần: 13 439
  • Tháng hiện tại: 61 536
  • Tổng lượt truy cập: 2024986
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang