UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2, năm 2021-2025” trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1588/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “ Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2, năm 2021-2026”.

Học sinh DTTS xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc đến trường. Nguồn: Intenet.

    Mục tiêu của Đề án: Tiếp tục tập trung chỉ đạo dạy học tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số (DTTS), bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững vùng DTTS.

    Việc tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2, năm 2021 - 2025 gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành nhằm quản lý chất lượng người học, người dạy vùng DTTS. Đảm bảo huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS đến trường, trong đó tập trung ưu tiên huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vùng DTTS, nhằm chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1. Duy trì đưa tiếng dân tộc Chăm vào Chương trình giáo dục tiểu học để thực hiện việc dạy học song ngữ nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh là con em đồng bào Chăm. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục cho cấp học mầm non và tiểu học vùng DTTS, đảm bảo 100% trẻ được học 2 buổi trên ngày để đảm bảo thực hiện hoàn thành chương trình cấp học, đảm bảo đủ thời lượng để các cơ sở giáo dục tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

    Để thực hiện đạt các mục đích trên, tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, nhất là đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đầu tư học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ. Xây dựng và triển khai phần mềm tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có trẻ em người DTTS, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ của trẻ em người DTTS, đến năm 2025, có ít nhất 30% cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non và tiểu học là người kinh công tác tại vùng DTTS biết tiếng mẹ đẻ của trẻ để giáo dục, giao tiếp với học sinh.  Tổ chức các hoạt động dạy học tăng cường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp tác khác để hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS./.

V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT