Ban Dân tộc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đánh giá công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN). 

     Trong năm 2023, Ban Dân tộc đã lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác PCTN, như: Tổ chức quán triệt các văn bản về công tác PCTN; ban hành trên 25 văn bản triển khai thực hiện các quy định về PCTN, tiêu cực; thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tổ chức các cuộc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm  tục các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị đề ra, nổi rõ nhất là:

      Ban hành các kế hoạch, báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Công tác tiếp công dân được Thủ trưởng cơ quan thực hiện nghiêm túc theo định kỳ, thường xuyên, đột xuất. Thường xuyên công khai minh bạch các nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CCVC, NLĐ, như: việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC, NLĐ hàng năm. Ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch về công tác CCHC; tuyên truyền CCHC; kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót của công tác CCHC; nâng cao ý thức, trách nhiệm của CCVC, NLĐ trong thực thi công vụ. Năm 2023, cơ quan hoàn thành 10/10 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân ban hành các kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, quy định; việc đảm bảo chế độ, định mức theo đúng quy định. Thực hiện niêm yết chuẩn mực xử sự của CCVC, NLĐ tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; trong đó: Ban hành Kế hoạch kê khai, Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai, kế hoạch công khai và báo cáo kết quả kê khai đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian theo quy định. Trong năm 2023, Ban Dân tộc không tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

V.T. Nhung

Tin khác
1 2 3 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT