Ban Thanh tra nhân dân ban hành kế hoạch giám sát năm 2024
Thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, thực hiện pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. 

    Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 04 tháng 3 năm 2024, Ban Thanh tra nhân dân ban hành kế hoạch số 13/KH-BTTND về việc giám sát hoạt động năm 2024 và đã được Ban Chấp hành CĐCS Ban Dân tộc phê duyệt.

    Tại kế hoạch này, Ban Thanh tra nhân dân sẽ tiến hành thực hiện 02 cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề, cụ thể:

    - Giám sát thường xuyên việc chấp hành giờ giấc làm việc, thực hiện nội quy, quy chế của công chức, viên chức, người lao động tại Ban Dân tộc và Trung tâm Dịch vụ miền núi.

    - Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023; Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể: Việc thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (ban hành tiêu chuẩn, kết quả xét duyệt, tỉ lệ, công khai kết quả). Thời gian thực hiện trong tháng 10 năm 2024./.

V.T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT