Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022
Thực hiện triển khai thực hiện Kế hoạch số 4891/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022 với thể lệ như sau:
Tải về: Thể lệ + Câu hỏi + Hướng dẫn trình bày bài dự thi
 

CÂU HỎI CUỘC THI
(Ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc thi của Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 18/7/2022)

I. PHẦN THỨ NHẤT (05 câu - 25 điểm)

Câu 1: Anh/chị nêu các nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử? (5 điểm)

Câu 2: Anh/chị cho biết trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử? (5 điểm)

Câu 3: Theo quy định mới ban hành hiện nay. Anh/chị hãy cho biết Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mấy mức độ? Giải thích cụ thể của từng mức độ? (5 điểm)

Câu 4: Anh/chị hãy cho biết địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh? Trình bày các dịch vụ được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh? (5 điểm)

Câu 5: Theo quy định hiện nay. Anh/chị hãy nêu Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử? (5 điểm)

II. PHẦN THỨ HAI (75 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày giải pháp của mình để xử lý các vướng mắc, hạn chế cụ thể trong thực hiện sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích hiện nay của đơn vị hoặc của địa phương; hoặc trình bày giải pháp giải quyết một vấn đề nào đó trong sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích hiện nay.

Giải pháp của anh (chị) có thể chọn giải quyết một hoặc bao gồm nhiều nội dung sau:

a) Ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích.

b) Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi trong việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích.

c) Về công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân.

d) về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác triển khai, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích.

đ) Các nội dung liên quan đến hiện đại hóa nền hành chính Cải cách thủ tục hành chính.

BBT Ban Dân tộc

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT