Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đợt 1 năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1890/KH-HĐPH ngày 16/6/2022 và Quyết định số 1549/QĐ-HĐPH ngày 15/7/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức và thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (sau đây gọi là Cuộc thi); ngày 26/7/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ số 399/TL-BTC để triển khai tổ chức Cuộc thi trên địa bàn  tỉnh.

    Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

    Thời gian tổ chức Cuộc thi Đợt 1: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/9/2022. Nội dung thi: Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

    * Lưu ý: Đối tượng dự thi từ 16 tuổi trở lên. Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, cán bộ, công chức phụ trách kỹ thuật phần mềm của Cuộc thi không được dự thi.

Tải về: Thể lệ cuộc thi

Xem thêm: Kế hoạch tổ chức cuộc thi

BBT Ban Dân tộc

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT