Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025
Thực hiện Quy chế số 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (viết tắt là Kế hoạch số 39-KH/TU); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    - Nhằm động viên, khuyến khích, tạo khí thế phong trào thi đua sâu rộng trong các tác giả, văn nghệ sĩ, người nghiên cứu, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội.
    - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tác giả, văn nghệ sĩ, người nghiên cứu, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực Cuộc vận động.
    - Nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, văn nghệ; tích cực chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, hưởng ứng, qua đó lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xuất sắc dự thi.
    II. ĐỐI TƯỢNG
    Là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Bình Thuận, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hoặc hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    III. PHẠM VI
    1. Xét tặng giải thưởng sáng tác đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực: Văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa.
    2. Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ dân gian (sưu tầm); xuất bản (quảng bá, phát hành sách); văn hóa thông tin, di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng, thư viện (triển lãm); chiếu phim, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, nghệ sĩ (quảng bá).
    IV. THỜI GIAN CUỘC VẬN ĐỘNG
    - Đợt I: Các tác phẩm được sáng tác, các hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2022. Thời gian nộp hồ sơ xét giải thưởng: Hạn cuối ngày 30/11/2022. Thời gian công bố, trao Giải nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).
    - Đợt II: Các tác phẩm được sáng tác, các hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/11/2024. Thời gian nộp hồ sơ xét giải thưởng: Hạn cuối ngày 30/11/2024. Thời gian công bố, trao Giải nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
    V. THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG: Tải về./.

BBT Ban Dân tộc

 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 11 528
  • Tháng hiện tại: 58 873
  • Tổng lượt truy cập: 2029115
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang