Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Dân tộc
Ban Dân tộc đăng tải nội dung Kết luận số 38 /KL-TTBT ngày 11/10/2022 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Dân tộc.

    Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-TTBT ngày 01/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Dân tộc (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020); từ ngày 18/7 đến ngày 16/9/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Dân tộc.

    Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 07/10/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

 BBT Ban Dân tộc
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT