Kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam
Thông báo kết thúc thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam.

    Ban Dân tộc nhận được Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 22/6/2021; báo cáo số 48/BC-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh về việc báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị sau thanh tra tại Kết luận số 409/KLBDT ngày 02/6/2021 của Trưởng Ban Dân tộc về việc thanh tra thực hiện nguồn vốn thuộc Chương trình 135; hạng mục: Kiên cố hóa đường vào khu sản xuất 35 ha, núi Bà Đét, xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.
    Qua xem xét các nội dung báo cáo, Ban Dân tộc xác định Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã hoàn thành xong việc thực hiện kết luận thanh tra.
    Căn cứ khoản 3, khoản 4 và khoản 5, Điều 22 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Trưởng Ban Dân tộc thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra số 409/KL-BDT ngày 02/6/2021 của Trưởng Ban Dân tộc./.

BBT Ban Dân tộc


Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 553
  • Trong tuần: 13 395
  • Tháng hiện tại: 61 492
  • Tổng lượt truy cập: 2024942
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang