Lịch tiếp công dân của Trung tâm Dịch vụ miền núi năm 2023
Trung tâm Dịch vụ miền núi thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

    1. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ miền núi

    - Giám đốc Trung tâm tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, nghỉ theo quy định thì chuyển sang vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

    - Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Trung tâm tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Điều 18 của Luật tiếp công dân.- Trường hợp Giám đốc Trung tâm bận công tác đột xuất không thể tiếp
công dân theo lịch được thì Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện và có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc biết.

    2. Thường trực tiếp công dân

    - Phòng Kế toán - Hành chính được giao nhiệm vụ tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần và ghi chép đầy đủ các nội dung của buổi tiếp công dân; chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để Giám đốc thực hiện việc tiếp công dân.

    - Phòng Kế toán - Hành chính gửi văn phòng Ban Dân tộc đăng nội dung trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc (http://bdt.binhthuan.gov.vn). Và niêm yết công khai nội dung thông báo này tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ miền núi.

    - Điện thoại liên hệ: 02523.739152 – 02523.886879.

    - Địa điểm tiếp dân: Nơi tiếp dân - Trung tâm Dịch vụ miền núi số 02 đường 19/4 - phường Xuân An - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận.

    Trung tâm Dịch vụ miền núi thông báo đến cơ quan, đơn vị, cá nhân và công dân được biết để phối hợp thực hiện./

    Tải về: 1158/TB-TTDV

BBT Ban Dân tộc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT