Thời gian tiếp nhận bài tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022
Ngày 18/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phát động Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022 (Cuộc thi).

    Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức viết ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích. Mọi cá nhân (hoặc nhóm người) đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp đều có quyền tham dự Cuộc thi.

    Thời gian nhận bài tham gia dự thi: Đến hết ngày 30/9/2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận được bài dự thi trong trường hợp gửi trực tiếp).

    Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, hội viên, thành viên của cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức chậm nhất vào ngày 30/9/2022. Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị, địa phương để Cuộc thi thành công tốt đẹp, đóng góp sáng kiến, giải pháp của mình nhằm nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: 02/TB-BTC ngày 13/9/2022

BBT Ban Dân tộc

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 268
  • Trong tuần: 11 500
  • Tháng hiện tại: 58 845
  • Tổng lượt truy cập: 2029087
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang