THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày 12/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021.

Để tổ chức các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào ngày 27/5/2021 và ngày 28/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo các  nội dung sau:

 1.   Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 (kèm theo các Phụ lục danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi ở các nhóm ngành cần tuyển).

 2.   Môn thi, thời gian thi và địa điểm tổ chức thi

     a)   Các môn thi:

    -   Thi môn kiến thức chung, 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút, tổ chức thi theo ca: Ngày 27/05/2021, buổi sáng thời gian bắt đầu thi từ lúc 07 giờ 00 phút, buổi chiều thời gian bắt đầu thi từ lúc 13 giờ 30 phút.

     -   Thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút, tổ chức thi theo ca: Ngày 28/5/2021, buổi sáng thời gian bắt đầu thi từ lúc 07 giờ 00 phút, buổi chiều thời gian bắt đầu thi từ lúc 13 giờ 30 phút.

     b)   Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 3.   Danh sách thí sinh cụ thể theo các ca thi, phòng thi môn kiến thức chung môn ngoại ngữ (tiếng Anh), Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: snv.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục Tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp trước ngày tổ chức thi. Thí sinh chủ động theo dõi và căn cứ thời gian bắt đầu của mỗi ca thi để đến trước thời gian thi 15 phút thực hiện các thủ tục vào phòng thi./.

Tải về Nội dung thông báo

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021 CỦA BAN DÂN TỘC

1. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ Ở TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NHÓM 4) 

TT Họ và tên đệm Tên Ngày, tháng, năm sinh Vị trí việc làm cần tuyển Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển Trực thuộc Chỉ tiêu
tuyển dụng
Tổng số Phiếu đăng ký Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự tuyển Lý do miễn ngoại
ngữ
Đối tượng ưu tiên (nếu có)
Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Lê Thị Hồng 28/01/1989 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Ban Dân tộc 1 3 Quản trị văn phòng B B
2 Nguyễn Thùy Trang 25/4/1991 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Ban Dân tộc 1 3 TC Kế toán doanh nghiệp B Cơ bản
3 Nguyễn Thị Thu Tuyết 10/7/1994 Văn thư - Lưu trữ Văn phòng Ban Ban Dân tộc 1 3 Quản trị văn phòng B Cơ bản

2. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC (NHÓM 9) 

TT Họ và tên đệm Tên Ngày, tháng, năm sinh Vị trí việc làm cần tuyển Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển Trực thuộc Chỉ tiêu
tuyển dụng
Tổng số Phiếu đăng ký Văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký dự tuyển Lý do miễn ngoại
ngữ
Đối tượng ưu tiên (nếu có)
Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Phạm Thị Mỹ Dung 26/3/1996 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Quản lý đất đai B Cơ bản
2 Nguyễn Ngọc Hảo 01/6/1993 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Quản lý đất đai B Cơ bản
3 Nghiêm Duy Hoàng 10/10/1997 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Phát triển nông thôn B1 Cơ bản
4 Nguyễn Thị Dương Khanh 17/10/1993 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Luật kinh tế B A
5 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 05/4/1993 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Luật B B
6 Ngô Thị Kim Sang 26/6/1996 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Phát triển nông thôn B Cơ bản
7 Long Thị Thấm 12/4/1994 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Luật Toeic 450 A Người dân tộc thiểu số
8 Hồng Thị Bích Trinh 20/5/1995 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Phát triển nông thôn C Cơ bản
9 Phan Văn Vương 05/02/1980 Theo dõi chính sách dân tộc Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc 1 9 ĐH Quản lý đất đai B A Con bệnh binh

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 13 462
  • Tháng hiện tại: 61 559
  • Tổng lượt truy cập: 2025009
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang