Thông báo thời gian tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 4891/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022 (Cuộc thi).

    Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức viết ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích. Bài thi gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Trả lời 05 câu hỏi về những vấn đề liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích và Phần thứ hai: Trình bày giải pháp.
    Đối tượng dự thi: Mọi cá nhân (hoặc nhóm người) đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp đều có quyền tham dự cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022. Lưu ý: Các thành viên và thư ký Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký Cuộc thi không được quyền tham dự Cuộc thi.
    Thời gian tổ chức Cuộc thi:
    - Phát động cuộc thi: Ngày 18/7/2022.
    - Thời gian nhận bài: Từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận được bài dự thi trong trường hợp gửi trực tiếp).
    Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự tích cực hưởng ứng tham gia đông đảo của các đối tượng dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Trường Đại học Phan Thiết; các Trường: Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phát động và tuyển chọn tác phẩm tham gia dự thi (mỗi đơn vị tuyển chọn tối đa 5 bài dự thi)./.

BBT Ban Dân tộc

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT