Thông báo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Ban Dân tộc thông báo kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cụ thể như sau:

1.Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Đối tượng thụ hưởng: Hộ nghèo, cận nghèo.

Ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng hoặc chưa đến độ tuổi lao động; hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

3. Địa bàn: Các thôn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

4. Nhóm ngành sản phẩm liên kết: Sản xuất, tiêu thụ bắp lai thương phẩm

5. Kinh phí thực hiện dự án: 2.888.000.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2024 

Ban Dân tộc thông báo để các đơn vị  doanh nghiệp  hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã biết, có nhu cầu liên kết thực hiện chuỗi giá trị, đề nghị gửi hồ sơ (đơn đề nghị hỗ trợ liên kết; dự án hoặc kế hoạch hỗ trợ liên kết - theo mẫu kèm theo) về Ban Dân tộc trước ngày 22/3/2024.

Tải về:

- Thông báo số 148/TB-BDT;

- Mẫu đơn đính kèm

BBT Ban Dân tộc

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT